Добре дошли в интернет страницата на "БИОВЕТ 72" ООД!

Ние можем да Ви бъдем полезни с извършваните от Нас професионални и високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове.

За Нас и вредителите...

В съвременния свят, борбата със заразните заболявания е на едно от първите места.За да намалим риска от разпространението им и предпазим нашите клиенти, ние водим интегрирана борба с вредните насекоми и гризачи. Насекомните неприятели / хлебарки, бълхи, дървеници, кърлежи и др. / са преносители и разпространители на заразни болести като чума, лептоспироза, ку- треска, бруцелоза и др. Фирмата предлага няколко варианта за обработка и подръжка срещу насекоми и гризачи със задачата и гаранциите за свеждането им до биологичния минимум и до пълното им унищожаване.

Фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването и работи с препарати от водещите световни производители, лицензирани за профисонална и домашна употреба, безвредни за хора, домашни любимци и растения. Нашият екип e съставен от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на ДДД. Дейността на "БИОВЕТ 72" ООД се извършва под контрола на РЗИ.Управител на фирмата е Д-р Ана Чанева. Всички дезинфектори, работещи в "БИОВЕТ 72" ООД притежават удостоверения за професионална подготовка, издадени от РЗИ-гр.Бургас ДДД услугите са съобразени с екологичните принципи, включващи нови методи и технологии по изискванията на Европейския съюз.

При извършване на ДДД-дейностите, фирмата използва препарати, разрешени по реда на глава ІV от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Наредба №44/09.12.2004г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни преперати.